Balkan Agricultural Associations Network (BAAN)

AgromrezaNVO logo

U Novom Sadu će se 12. maja 2015. održati međunarodna konferencija “Balkanska mreža poljoprivrednih udruženja (Balkan Agricultural Association Network)”. Konferencija se organizuje u saradnji Udruženja građana Agromreža NVO, Turističkog klastera “Sveti Dimitrije” i Ruralnog centra “Sova”

Osnovni cilj konferencije jeste predstavljanje stanja u poljoprivredi, EU integracijama I državnim politikama zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Kosovo, Bosna I Hercegovina, Albanija I Makedonija). Takođe, jedan od  ciljeva jeste i stvaranje mreže poljoprivrednih asocijacija I koperativa zemalja Zapadnog Balkana radi lakše razmene informacija, uspostavljanja poslovnih odnos i lakšeg nastupa na tržištima regiona.

 Poseban akcenat na konferenciji biće stavljen na  uspostavljanje kontakata I poslovne saradnje između predstavnika poljoprivrednih asocijacija iz zemalja regiona I proizvođača I distributera agro inputa iz Srbije. 

Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz zemalja regiona koja će prisustvovati konferenciji jesu najjača i najbrojnija poljoprivredna udruženja u svojim državama i kao takva biće reprezentativni predstavnici.

Na konferenciji Balkanska mreža poljoprivrednih udruženja prisustovaće predstavnici sledećih udruženja:

  1. Iz Albanije – Udruženje uzgajivača stoke Albanije (http://livestockalbania.com/), Centar za poslovni manadžent (http://abmc.org.al/blog/)
  2. Sa Kosova – Inicijativa za razvoj poljoprivrede Kosova (http://www.iadk.org/sq-al/ballina.aspx)
  3. Iz Makedonije – Federacija poljoprivrednih proizvođača Makedonije (http://www.ffrm.org.mk/)
  4. Iz Crne Gore – Centar za ruralni razvoj Crne Gore (http://www.ruralportal.me/)
  5. Iz Bosne I Hercegovine – Zadružni savez Bosne I Hercegovine (https://zsbih.wordpress.com/) I Zadružni savez Republike Srpske (http://www.zadruznisavezrs.net/)
  6. Iz Srbije konferenciji će da prisustvuju mnogobrojna udruženja poljoprivrednih proizvođača sa teritorije čitave države.