Monthly Archives: March 2015

Konferencija “WASTE TO TASTE”

AgromrezaNVO logo

Na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), 27. marta 2015. godine održana je Konferencija simboličnog naziva “Od otpada do ukusa” (WASTE TO TASTE), sa ciljem ohrabrivanja preduzetništva i razvoja inovativnosti.

Konferenciju su otvorile dekanka FEFA, prof. dr Ana Trbović i mr Ivanka Milenković, vlasnica Eko Funfi doo, kao I Darko Đukić ispred Kancelarije Svetske banke u Beogradu. Na konferenciji su, pored autora pojma i knjige “Plava ekonomija”, dr Gintera Paulija govorili i prof. dr Silvia Barbero sa Univerziteta iz Torina, rof. dr Mihailo Crnobrnja sa FEFA, prof. dr Tibor Kiš sa Univerziteta iz Pečuja, dr Tot Gergelj sa Univerziteta Panonija, Kamila Amaja-Kastro iz Holandije, dr Brus Jerković i Matija Hlebar iz Hrvatske, kao i Igor Milosavljević iz preduzeća EkoFungi

Konferencija je organizovana u saradnji sa udruženjima Nauka Inovacija Komunikacija, Agromreža NVO i HESPERIAedu